5 помилок при виборі рієлтора у Польщі | 5 mistakes when choosing a realtor in Poland

Blog
1️⃣ Недослідження: Однією з найбільших помилок є недослідження потенційного рієлтора. Звертайте увагу на їхній досвід, репутацію та відгуки від попередніх клієнтів. Ми на ринку з 2015, маємо відгуки💚 Показуємо реальні суми і відкриті для клієнтів. Якщо рієлтор не показує своїх досягнень, то тут може бути проблема.

2️⃣ Погана комунікація: Переконайтеся, що окрім телефону/мейла рієлтора є додатковий контакт з керівництвом фірми. У разі недоступності є хтось з ким Ви можете сконтактуватися і вирішити питання. У нас кожен клієнт має контакт з офісом, а також у групі є контакт із нашою засновницею @kubovaeugenia

3️⃣ Брак експертності: Важливо вибирати рієлтора з належним рівнем експертності та знань про ринок нерухомості. Вони повинні розуміти тенденції ринку, цінову динаміку та процеси купівлі-продажу нерухомості. Мати відповідне навчання. На жаль, ліцензія з 2013 року у Польщі не є обов’язковою 💔

4️⃣ Відсутність команди: Якщо рієлтор працює самостійно, то у випадку питань немає нікого іншого, хто відповідає за його роботу!

5️⃣ Недіяльність: Рієлтор повинен активно шукати нерухомість, вивчати ринок та брати участь в процесах обговорення цін та умов. Також має консультувати та допомагати на кожному етапі купівлі чи оренди нерухомості. Ми робимо повний супровід для наших клієнтів💚 Недіяльність може призвести до пропуску важливих можливостей.

Ваші KUBOVA HOME - ваша надійна опора у світі нерухомості! 🏡💚
1️⃣ Failure to research: One of the biggest mistakes is failure to research a potential realtor. Pay attention to their experience, reputation and testimonials from previous clients. We have been on the market since 2015, we have reviews💚 We show real amounts and are open to customers. If the realtor does not show his achievements, then there may be a problem.

2️⃣ Poor communication: Make sure that, in addition to the realtor's phone/email, there is an additional contact with the company's management. In case of unavailability, there is someone with whom you can contact and resolve the issue. Each of our clients has contact with the office, and the group also has contact with our founder @kubovaeugenia

3️⃣ Lack of expertise: It is important to choose a realtor with the appropriate level of expertise and knowledge of the real estate market. They must understand market trends, price dynamics and real estate buying and selling processes. Have appropriate training. Unfortunately, since 2013, a license is not mandatory in Poland 💔

4️⃣ Absence of a team: If the realtor works independently, then in case of questions, there is no one else who is responsible for his work!

5️⃣ Inaction: The realtor must actively search for real estate, study the market and participate in the process of discussing prices and terms. Also should advise and assist at every stage of buying or renting real estate. We provide full support for our clients💚 Inactivity can lead to missing important opportunities.

Your KUBOVA HOME is your reliable support in the world of real estate! 🏡💚


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.